Na temat dzieła... Drukuj Email
Rahda Kryszna
Syamarani dasi

Obraz, który widzicie jest zatytułowany "Seva Kunj." "Powstał w moim sercu, lecz teraz zamanifestował się na zewnątrz" – Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja.

Wzniosły filozoficzny opis, który kryje się za tym dziełem, został nam przedstawiony przez Jego Świątobliwość A.C. Bhaktivedantę Swamiego Prabhupadę w jego komentarzu do Śri Caitanya Caranamrta:

Na Goloka Vrndavanie istnieje wymiana miłości, znana jako parakiya-rasa. Jest podobna atrakcji zamężnej kobiety do mężczyzny niebędącego jej mężem. W świecie materialnym ten rodzaj związku jest najbardziej ohydny, ponieważ to wypaczone odzwierciedlenie parakiya-rasy ze świata duchowego, gdzie są to sprawy miłosne najwyższego rodzaju. Takie uczucia pomiędzy bhaktą i Panem przejawiane są pod wpływem yogamayi. Bhagavad-gita oznajmia, że bhaktowie najwyższego stopnia znajdują się pod opieką daiva-mayi, czyli yogamayi. Mahatmanas tu mam partha daivim prakrtim aśritah (Bg. 9.13). Ci, którzy są rzeczywiście wielkimi duszami (mahatmami), są całkowicie zaabsorbowani świadomością Krsny, zawsze pełniąc służbę dla Pana. Znajdują się pod opieką daivi prakrti, czyli yogamayi. Yogamaya stwarza sytuację, w której bhakta gotowy jest przekroczyć wszelkie regulujące zasady jedynie po to, by kochać Krsnę. W naturalny sposób nie lubi tak się zachowywać , ale pod wpływem yogamayi jest gotów uczynić cokolwiek, by lepiej kochać Najwyższego Pana. (Śri Caitanya Caranamrta, Adi-lila rozdział 4 znaczenie do 30 wersetu Śrila Bhaktivedanta Svami Prabhupada)

Aby dowiedzieć się więcej na temat artysty i zakupić transcendentalne dzieła odwiedź BhaktiArt.net.