Chwały Giriraja Govardhana Drukuj Email
(Badger, USA - 7 maja 2001)
Śrila Narayana Maharaja

Od samego początku naszej linii sukcesji - Gaudiya Vaisnava Sampradayi, nasi acaryowie ofiarowywali właściwy szacunek wzgórzu Govardhana oraz Giriraja Govardhana. Wielbiciele czczą Govardhana-sila, których tak wiele pojawiło w różnoraki sposób. Jaka jest prawda na temat powodu, dla którego nasza Sampradaya przyjęła wielbienie Giriraja Govardhana? Powinniśmy znać tą tattvę - Govardhana-tattva (prawdę o Govardhana). Powinniśmy też wiedzieć, kim jest Govardhana, a także jakim procesem podążać podczas wielbienia Go. Co powinno być wtedy naszym celem oraz o co powinniśmy prosić Go w naszych modlitwach?

Syamarani może odpowiedzieć na te pytania.

Syamarani dasi: Podążamy za naszą sukcesją uczniów i nauczycieli po to, aby dowiedzieć się jak wielbić (czcić) jakiekolwiek Bóstwo. O tym, w jaki sposób czcić Giri Govardhana, dowiadujemy się z książki Śri Sanatana Gosvamiego pt. "Brhad-Bhagavatamrta". Mówi on tam, że Giri Govardhana nazywany jest przez gopi "Hari-dasa-varya" - najlepszy spośród sług Pana Hari i dlatego właśnie podążamy za pasterkami gopi. Govardhana może być wielbiony jako Hari, jak również jako Hari-dasa. Jednakże Kryszna, Hari nie może obdarzyć nas Krsna-prema (służbą oddania w miłości do Kryszny) w taki sposób jak Ci, którzy ją posiadają. Krsna-premę z łatwością mogą dawać ci, którzy ją mają. Słudzy Kryszny posiadają Krsna-prema dlatego naszym prayojana (celem) jest tylko Krsna-prema. Naszym celem nie jest Kryszna. Kryszna był celem Kamsy, lecz on był demonem, nie miał bhakti. Dlatego naszym celem nie jest Krsna, lecz Krsna-prema. Krsna-prema możemy otrzymać tylko od tych, którzy są wielbicielami. Jeśli wielbimy Giriraja Govardhana jako wielbiciela, to On będąc w tej formie, może obdarzyć nas Krsna-prema. Dlatego właśnie Śri Sanatana Gosvami modli się do Hari-dasa-varya Giri Govardhana, który jest wielbiony przez gopi tak jak wielbiciel Kryszny. Wedy również wielbią Go, jako najlepszego spośród bhaktów, jako tilaka oznaczającego Vraję. Potwierdzają to wszystkie nasze autorytety.

Naszym autorytetem jest także Śrila Raghunatha dasa Gosvami. Mówi On nam, że Śrimati Radhika osobiście nadała wzgórzu Giriraja Govardhana imię „Hari-dasa-varya”. „Hari-dasa” znaczy „sługa Kryszny”.

Maharaja Yudhisthira jest tak wielkim sługą Kryszny, że Narada Muni udał się do jego pałacu, lecz nie po to, żeby spotkać się z Kryszną, ale po to, żeby zobaczyć się z Maharajem Yudhisthirą, i po to aby go gloryfikować. Jeszcze większym wielbicielem jest Uddhava. Znany jest on jako "Hari-dasa-vara". Jest on tak wielkim wielbicielem, że Kryszna pragnął podzielić się z nim Swoim cierpieniem rozłąki z pasterkami gopi. Uddhava jest nawet bardziej zaufanym sługą Kryszny niż Maharaja Yudhisthira, ponieważ Kryszna powierzył mu wyprawę do Vrajy, w celu pocieszenia Swych rodziców oraz gopi. Yudhisthira Maharaja nigdy nie został wysłany do Vrajy. Uddhava jest wielkim wielbicielem, lecz Giri Govardhana jest "Hari-dasa-varya" - największym wielbicielem Kryszny. Giri Govardhana służy Krysznie na wiele, bardzo poufnych sposobów.

pramoda-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor dvandvan asminn-amandam
iti kila kalanartham lagna kastad dvayor me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

Śrila Raghunatha dasa Gosvami modli się: "O Govardhana, Twoje jaskinie i kundża (jeziora) przez dwadzieścia cztery godziny na dobę są świadkami najbardziej poufnych rozrywek Radhy i Kryszny wraz z Ich towarzyszami i dostarczają Im wszelkich wygód. Zatem błagam Cię o miejsce przy Tobie, tak abym mógł także służyć Ich rozrywkom i być ich świadkiem."

W taki właśnie sposób podążamy za naszymi autorytetami.

Śrila Visvanatha Cakravarti Thakura w swoich modlitwach do wzgórza Govardhana przekazał podobną myśl. Modli się on o służbę dla Govardhana, a poprzez łaskę Govardhana, o służbę dla Radhy i Kryszny.

„Ty byłeś świadkiem rozrywki Dana-keli (miłosnej sprzeczki Radhy z Kryszna o ściąganie podatków) dostarczając Im wszelkich wygód. Pragnę również być świadkiem tej cudownej sprzeczki.”

Aby zrozumieć w jaki sposób wielbić wzgórze Govardhana jako "Hari-dasa-varya", podążamy za naszymi autorytetami, naszą guru-parampara w ten właśnie sposób. Wiemy również, że Giriraja Govardhana jest częściową manifestacją serca Śrimati Radhiki. Radha-Kryszna jest Najwyższą Prawdą Absolutną w całej egzystencji. Radhika jest kompletną svarupa-sakti, kompletną energią dostarczającą Krysznie przyjemności.

Radharani rozprzestrzenia się, by na różne sposoby dostarczyć przyjemności Krysznie: jako Yogamaya, jako Matka Yasoda, jako pasterki gopi, jako królowe, jako boginie Lakszmi i na wiele innych sposobów. W Swej przepięknej miłości - madhurya, rozprzestrzenia się nawet jako Dhama (miejsce rozrywek) i Baladeva, a także jako Giri Govardhana. Dlatego Govardhana jest ostatecznie więcej niż "Hari-dasa-varya" - jest sakhi. Tylko sakhi - gopi mogą być świadkami najbardziej poufnych rozrywek Radhy i Kryszny w jaskiniach i kundżach. Nawet najbardziej poufni sakha, jak Subala czy Arjuna nie mogą być świadkami tych rozrywek.

Dlaczego Govardhana ma formę kamienia? Bycie skamieniałym jest jednym z symptomów asta-sattvika bhava, ośmiu rodzajów symptomów ekstatycznej miłości. Giriraja Govardhana tak bardzo znieruchomiał, widząc te przepiękne rozrywki, podczas których osobiście dostarczał wygód stając się jaskiniami i kundża, że stał się jak kamień. W ten sposób może być świadkiem rozrywek Radhiki i Kryszny, jednocześnie nie wprawiając Ich w zakłopotanie swoją obecnością. W końcu przecież jest tylko kamieniem. W ten sposób, aby wznieść się świadomości Kryszny, Giriraja Govardhana może być wielbiony na wiele, coraz bardziej intymnych sposobów.

Śrila Narayana Maharaja: W jaki sposób Caitanya Mahaprabhu pragnął wielbić Giriraja?

Śripad Aranya Maharaja: Kiedy Caitanya Mahaprabhu mieszkał w Jaganatha Puri, był tam również Raghuantha dasa Gosvami, który przebywał tam pod opieką i kierownictwem Śri Svarupa Damodary i innych. Pewien bhakta, Śri Sankararanya Sarasvati, powrócił z Vrajy i przyniósł Govardhana-sila wraz z gunja-mala. Ofiarował Je Śri Caitanyi Mahaprabhu, który każdego dnia intonował hari-nama, czasem tuląc Govardhana-sila do Swego serca, czasem do Swych oczu, czasem kładąc je na czubku Swojej głowy, a czasem wąchał sila. One zaś nigdy nie wysychały, ponieważ ciągle zwilżone były Jego łzami.

Po jakimś czasie wielbienia tego Govardhana sila, Mahaprabhu wezwał Raghunatha dasa Gosvamiego i powiedział: "O Raghunatha, chciałbym ci coś ofiarować." Wręczył mu Govardhana-sila i rzekł: "Ten Govardhana-sila jest Krsna kalevara, ciałem samego Kryszny. Każdego dnia powinieneś w prosty sposób Go wielbić, wykonując puję w gunie dobroci. Powinieneś trzymać Go na drewnianym podwyższeniu i polewając woda z dzbanka, powinieneś ofiarować Mu osiem bardzo delikatnych, pachnących Tulasi Manjari z dwoma listkami po obu stronach oraz wykonać abisek i ofiarować Girirajaowi osiem Tulasi Manjari."

Raghunatha dasa Gosvami zaczął wielbić Giriraja w ten sposób. Po jakimś czasie Śri Caitanya Mahaprabhu poradził mu, aby ofiarowywał codziennie ghaja (słodycze). „Kiedy ofiarujesz Girirajowi te słodycze, staną się one wspanialsze niż nektar." W ten sposób, pod przewodnictwem Śri Caitanyi Mahaprabhu i Śrila Svarupa Damodary, Śrila Raghunatha dasa Gosvami wielbił Giriraja Govardhana i wyraził swoje własne doświadczenia. Myślał: "Ofiarowując mi te Govardhana-sila, Caitanya Mahaprabhu daje mi transcendentalne schronienie. Zaś poprzez ofiarowanie mi tego gunja mala, tej girlandy z drobnych jagód, umieścił mnie w służbie dla lotosowych stóp Śrimati Radharani." Chociaż Caitanya Mahaprabhu powiedział, że Govardhana-sila jest Krsna kalevara, Raghunatha dasa Gosvami myślał: "O Govardhana, jesteś Hari-dasa-varya."

giri nrpa! haridasa sreni varyeti nama
mrtam idam uditam sri radhika vaktra candrat
vraja nava tilakatve klrpta! Vedaih sphutam me
nija nikata nivasam dehi govardhana! tvam

"Twoje imię jest Hari-dasa-varya, najlepszy spośród sług Hari. Skąd pojawiło się to imię? Pojawiło się bezpośrednio z ust Śrimati Radharani."

Także w swojej "Manah Siksa", Raghunatha dasa Gosvami modli się:

visakham siksali vitarana gurutve priya saro
girindrau tat preksa lalita rati datve smara manah

"O mój drogi umyśle, nie zapomnij o tym. Zawsze czcij Giriraja Govardhana. Dlaczego? Ponieważ Giriraja jest tą osobą, dzięki łasce której można osiągnąć darsan rozrywek Radhy i Kryszny i zdobyć klejnot rati - głębokiego przywiązania do Ich lotosowych stóp."

Na przykładzie Śri Caitanyi Mahaprabhu, a także na przykładzie osobistych zapisków Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego widzimy, że jest aprobata do wielbienia Giriraja Govardhana jako samego Kryszny. Nie ma co do tego wątpliwości. Także w Śrimad Bhagavatam, podczas kiedy wszyscy Vrajavasi wykonali annakuta mahotsava, Govardhana przyjął bardzo dużą formę jako Kryszna i zaakceptował wszystko jako Najwyższy Pan. To jest bardzo dobre, choć widzimy, że wielu wielkich Vaisnavów w naszej linii wielbi Govardhana jako Hari-dasa-varya. Sługę Hari, a nie samego Hari. Na to także są dowody.

Jak możemy pogodzić te dwa podejścia? To bardzo łatwe. Śrila Gurudeva dał prosty przykład. Znamy Baladevę. Kim jest Baladeva? Jest on Bogiem, Najwyższą Osobą. Jest on Visnu-tattva, wszechmogącym Najwyższym Panem, nieróżniącym się od samego Kryszny. Pomimo tego Baladeva jest także dasa - sługą Kryszny. Jednocześnie - dla tych, którzy zagłębią się bardziej chcąc służyć lotosowym stopom Kryszny w nastroju madhurya rasa.- Baladeva stanie się Ananga Manjari.

W ten sam sposób, każdy może widzieć Giriraja Govardhana jako samego najwyższego Pana Hari. Jeśli ktoś wejdzie głębiej, będzie mógł zobaczyć go jako Hari-dasa-varya - najlepszego sługę Hari. A ci, którzy wejdą bardzo głęboko będą uważać Giriraja Govardhana za jedna z sakhi Śrimati Radhiki, służącą w żeńskiej formie.

pramoda-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor dvandvan asminn-amandam

"W jaskiniach i kundżach (jeziorach) Govardhana, Giriraja widzi wszystkie najsłodsze rozrywki Radhy i Kryszny"

Kto może oglądać takie rzeczy? Czy mężczyzna może tam być i służyć? Jest to raczej niemożliwe. Śrila Gurudeva dał przykład, że w naszej Guru-gayatri mamy słowo "krsnanandaya" - guru sprawia przyjemność Krysznie, i "Krsnaanandaya" (Kryszna z długim "a") - guru sprawia przyjemność Śrimati Radharani. Dlatego guru, będąc "Krsnanandaya" sprawia przyjemność zarówno Krysznie jak i Radhice. Jak możemy mieć męską formę w takiej sytuacji? Bez wątpienia ta mantra służy do pamiętania i modlenia się o łaskę guru w jego formie sakhi, czyli służki Śrimati Radharani. W ten sam sposób rozumiane mogą być różne koncepcje wzgórza Govardhana.

Są dwa rodzaje łaski. Jeden rodzaj łaski nazywa się "bhagavat prasadaja-krpa" - łaska która pochodzi od samego Bhagavana. Drugim rodzajem łaski jest "bhakta prasadaja krpa" - łaska, która pochodzi od wielbicieli. Kryszna jest "visaya-vigraha" - obiektem miłości i oddania. Wielbiciele, którzy Go kochają są "asraya-vigraha" - siedzibą miłości. Miłość Śrimati Radharani jest tak wielka, ze nawet sam Kryszna nie może jej zrozumieć. Musiał przyjść do tego świata jako Caitanya Mahaprabhu, żeby zdobyć pewne pojęcie o tym, jaka to miłość znajduje się w sercu Śrimati Radharani.

W "Bhavisya Puranie" możemy znaleźć werset, który mówi:

manasah prakrite jato giri govardhano mohana

Skąd przybył Govardhana Giriraja? Czy został przyniesiony do Vraja Mandala przez Hanumana? Ta historia znajduje się w Puranach i jest prawdziwa. Czy też może został przyniesiony do Vraja Mandala przez Pulastya Rsi'ego? To także się tam znajduje. Jednak nasi acaryowie głównie prezentują ten komentarz:

manasah prakrite jato giri govardhano mohana

Giriraja Govardhana zamanifestował się bezpośrednio z serca Śrimati Radhiki, po to by stworzyć udogodnienia dla najwyższych i najsłodszych rozrywek Radhy i Kryszny.

Śrila Rupa Gosvami napisał:

vaikunthaj janito vara madhu puri tatrapi rasotsavad
vrndaranyam udara pani ramanat tatrapi govardhanah
radhakundam ihapi gokula pateh premamrtaplavanat
kuryad asya virajato giri tate sevam viveki na kah

"Mathura jest wyżej niż Vaikunthy a wyżej niż Mathura jest Vrindavana. Wyżej niż Vrindavana jest Govardhana, a najwyższe miejsce ze wszystkich także mieści się na Govardhana - Radha-Kunda."

Giriraja służy i dostarcza miejsca i udogodnień dla najwspanialszych i najpiękniejszych rozrywek Radhy i Kryszny. Dlatego jest Im bardzo drogi.

Możemy modlić się o łaskę Giriraja podążając za modlitwami i nastrojami naszych acaryów. Szczególnie Śrila Rupy Gosvamiego, Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego oraz Visvanatha Cakravarti Thakura, wtedy Giriraja, będąc tak łaskawym, może obdarzyć nas darsanem najwyższych i najwspanialszych rozrywek. Może także obdarzyć szansą służenia lotosowym stopom Śrimati Radhiki w tych rozrywkach.

Śrila Narayana Maharaja: Usłyszeliśmy, że Giriraja jest najwyższym Hari-dasa-varya. Co to znaczy? To znaczy, że jest On najwyższym sługą Radhy i Kryszny.

Jaką cechę musi mieć Hari-dasa? Jeśli Hari-dasa jest sługą, wielbicielem, musi mieć jakieś cechy. W jaki sposób służy i jak możemy za nim podążać? Śrila Raghunatha dasa Gosvami napisał:

sthala jala tala saspair bhuruhacchayaya ca
prati padam anukalam hanta samvardhayan gah
tri-jagati nija-gotram sarthakam khyapayan me
nija nikata nivasam dehi govardhana! tvam

Giriraja dostarcza wszystkiego i utrzymuje Krysznę pod każdym względem.

Śri caitanya mano'bhistam sthapitam yena bhutale / svayam rupah kada mahyam dadati sva padantikam.

Guru-sevaka, sługa guru musi znać wszystkie nastroje swojego gurudeva. Jeśli nie zna jego nastrojów, jak może mu służyć? Nie jest w stanie mu służyć w ogóle. Jeżeli gurudeva mówi swojemu słudze: "Jestem bardzo spragniony", a on zacznie go wachlować, wtedy robi coś niezgodnego z pragnieniem guru i tak naprawdę nie jest sługą. Powinien znać życzenie i serce swojego guru, wtedy może mu służyć. Jeśli uczeń nie posiada tej cechy, wtedy nie jest prawdziwym sevaka. Może jest on sevaka lecz nie pierwszej klasy, ani nawet drugiej. Być może jest on trzeciej klasy imitacją sevaka.

Uczeń może sprawić wiele problemów swojemu guru, tak jak Ramacandra Puri. Był on uczniem Madhavendry Puri, lecz ciągle czynił mu kłopoty. Dlatego Madhavendra Puri powiedział do niego: "Nie chcę widzieć twojej twarzy do końca mojego życia. Nie jesteś prawdziwym uczniem, idź sobie." Z drugiej strony Isvara Puripada znal serce Madhavendry Puri spełniając zawsze jego pragnienia. Był prawdziwym uczniem i sevaka. Będąc z niego zadowolonym, Madhavendra Puri zamanifestował wszystko, co miał - cale swoje oddanie - w sercu Isvary Puripada.

Jeśli uczeń zna serce swojego gurudeva, lecz nie służy odpowiednio, wtedy powinien się zastanowić, na jakim znajduje się etapie w swoim życiu duchowym. Czy gurudeva obdarzy takiego ucznia całą swoją łaską i całym swoim nastrojem? Nie, uczeń nie jest kwalifikowany, aby to wszystko otrzymać.

Jakiego rodzaju problemy może stwarzać uczeń swojemu gurudevie? Jeśli zawsze szuka zadowalania zmysłów i nie polega całkowicie na swoim guru, wtedy nie jest prawdziwym uczniem i naturalnie będzie stwarzał różnorakie problemy.

W przeciwieństwie do tego Govardhana służy w pełnym tego słowa znaczeniu. W jaki sposób? Zna On wszystkie pragnienia Kryszny oraz rozumie jak je spełnić. Śrimati Lalita zasugerowała Śrimati Radhice: "Jeśli chcesz zadowolić Krysznę, musisz służyć osobie, którą Kryszna lubi najbardziej." Śrimati Radhika sama jest najdroższa Krysznie, więc jeśli służycie Jej, wtedy Kryszna naturalnie będzie zadowolony. Jeśli z drugiej strony, będziecie przeciwko Radhice, co wtedy może się stać?

Podobnie, kiedy gurudeva ma dużo miłości i oddania dla jakiejś osoby, wtedy, aby go zadowolić, powinniście służyć tej osobie. Jest to najłatwiejszy proces na zadowolenie guru. Kiedy natomiast ciągle się kłócicie, to po jakimś czasie odejdziecie. Govardhana na wiele różnych sposobów zawsze służy osobie, którą Kryszna kocha najbardziej - Śrimati Radhice. Nie tylko w ten sposób, ale okazuje respekt w stosunku do tych, którzy w jakikolwiek sposób związani są z Kryszną.

Govardhana wie, że krowy są bardzo drogie Krysznie, który idzie za nimi i daje im wodę – osobiście, bez butów, bez parasola i bez jakichkolwiek wygód. Kryszna nigdy nie używał kija do bicia krów. Jego kij jest dla demonów, a nie dla krów i cieląt; nigdy nie uderzyłby ich. Kryszna sam wylewa wodę na ich lotosowe nogi, aby je umyć. Govardhana wie o tym wszystkim i dlatego jego jezioro znane jako Kusuma Sarovara dostarcza krowom bardzo słodkiej wody.

Zielona trawa rośnie wszędzie na całym Govardhana. Ta trawa jest nie tylko zielona, lecz także bardzo smaczna, słodka i delikatna. Kryszna chodzi na Govardhana w poszukiwaniu jej, w pobliżu Manasi Ganga, na szczycie wzgórza.

Czego Govardhana dostarcza towarzyszom Kryszny, chłopcom pasterzom? Daje im owoce, które rosną wszędzie, takie jak: mango, pomarańcze, winogrona i wiele innych. Do dekorowania ich ciał dostarcza różnokolorowe minerały. Jeśli udacie się do Govardhana w pobliże Dan Ghati i wykonacie tam abisek, możecie to zobaczyć. Są tam różne ukryte Govardhana-sila i jeśli po prostu potrzecie je ręką, wtedy wasza dłoń zabarwi się na jakiś kolor. Te kolory używane są do dekorowania Kryszny, chłopców pasterzy, krów a także gopi.

Dla gopi jest wiele gajów i kundża, mnóstwo jaskiń, a także bez liku różnych soków do picia. Są tam jelenie ze swoimi pachnącymi kasturi (piżmem), ale także wszystkie Govardhana-sila maja swój naturalny zapach. Jeśli udacie się na to wzgórze zauważycie, że Jego zapach jest zupełnie taki, jak jelenie kasturi.

W ten sposób Giriraja służy wszystkim przyjaciołom Kryszny, wszystkim krowom oraz wszystkim Vrajavasi. Dostarcza im owoców i warzyw, zapachów i kolorów do dekorowania. Sthala jala tala saspair bhuruhacchayaya ca.

Słowo "govardhana" oznacza, że przez służbę Govardhana dla krów ich liczba ciągle wzrasta. Krowy dają mleko. Nie tylko czterdzieści litrów mleka. Dają nieograniczoną ilość mleka i mogą spełnić wszystkie wasze pragnienia. Mogą uczynić więcej niż jakakolwiek Kama Denu (krowa spełniająca pragnienia). Tak oto Govardhana służy wszystkim, od góry do dołu.

We Vrajy każdy wielbił Indrę. Pewnego dnia Yasodamaiya była bardzo zajęta gotując wiele potraw.i Inne gopi także zajęte były w swoich domach. Kryszna podszedł do Swojej matki i zapytał: "Mamo jestem bardzo głodny. Czy może gotujesz to wszystko dla mnie?" Matka Yasoda zirytowała się i skarciła Go: "Och, odejdź stąd. Idź do swego taty! Nie stój tutaj, niegrzeczny chłopcze."

Krysznie się to nie spodobało i jak zasmucony chłopiec poszedł na kolana swojego ojca. Łkając powiedział: "Tato, co robi mama? Nie jest w zbyt dobrym nastroju." Nanda Baba odpowiedział: "Wszyscy przygotowują się do wielbienia Indry."

Kryszna, jakby nic nie wiedząc niewinnie zapytał: "Baba, kto to jest Indra? Dlaczego go wielbimy? Powinniśmy oddawać cześć komuś, kto nam to wszystko daje. Dlaczego więc wielbimy Indrę?"

Nanda Baba odpowiedział: "Indra może dostarczyć deszczu, a dzięki temu rosną wszystkie rodzaje ziarna, pojawia się także trawa i słodka woda. Bez tego nie można utrzymać się przy życiu. W tym celu właśnie wielbimy Indrę. Jutro udamy się z naszymi wszystkimi potrawami na tysiącach wozów oraz bawolich zaprzęgów na środkową część wzgórza Govardhana, alby wielbić Indrę."

Kryszna odrzekł: "Baba, myślę, że nawet w tych miejscach, gdzie nie ma Indra pujy, wszyscy utrzymują się przy życiu; czy jest deszcz, czy go nie ma. Czyż nieprawda?"

Nanda Baba powiedział: "No, nie wiem. Po co Ci wiedzieć to wszystko?"

Kryszna odrzekł: "Myślę że lepiej byłoby wielbić wzgórze Govardhana. Utrzymuje Ono nas przy życiu dzięki Swojej łasce. Nasze życie zależy od tych krów, a Govardhana dostarcza dużo dobrej, świeżej trawy, bardzo czystej wody i wszystkiego innego, czego potrzebujemy do utrzymania. Dlaczego nie zrobimy pujy dla Giriraja Govardhana?"

Nanda Baba nie miał na to żadnej sensownej odpowiedzi. Dzięki swojej logice Kryszna przekonał go, aby sie zgodził. "Och, jutro będziemy wielbić Giriraja Govardhana."

Następnego dnia tysiące wozów załadowanych zostało wszystkimi potrawami zebranymi z osiemdziesięciu czterech krosa we Vrajy. Wszyscy przybyli i zgromadzili się przed wzgórzem Govardhana, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się miasto Govardhana. Zaczęli wielbić Giriraja Govardhana, tak jak to robimy do dziś. To, co my robimy, jest taka "mini" wersja wielbienia wzgórza Govardhana. Nadal jednak jest to dokładnie tak samo, jak robili to Vrajavasi. Wszystkie krowy z całego wzgórza Govardhana, których było tysiące, a nawet miliony, były tam obecne i wielbione przez każdego.

Po tym jak Vrajavasi wykonali pełne wielbienie guru, Waisznawów i braminów oraz ofiarowali wszystkie potrawy, Kryszna zawołał: "O Baba, O Vrajavasi! Przyjaciele! Spójrzcie na to! Giriraja Govardhana przybrał olbrzymią formę, z wieloma długimi i bardzo długimi ramionami. Wszystko zjada! Tutaj, i tam, i tutaj! Iciągle nie jest usatysfakcjonowany." Jego brzuch był ogromny i mówił do nich: "Przynieście więcej! Przynieście więcej! Anore! Anore! Przynieście więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej!"

Wszyscy Vrajavasi poczuli się zakłopotani i powiedzieli: "Och, co mamy zrobic?" Kryszna złożył Swoje dwie rączki i modlił się do Swojej czteroramiennej formy Govardhana: "O Prabhu, Twój brzuch jest taki duży. Nie jesteśmy już w stanie ofiarować Ci niczego więcej. Wszystko, co mamy może wypełnić zaledwie jeden por skóry Twojego ciała. Jak możemy Cię usatysfakcjonować? Nie jesteśmy w stanie." Wtedy Govardhana wypił wodę z Manasi Ganga, z Kusuma Sarovara i Govinda Kunda. Cała woda zniknęła w Jego ustach. Kryszna zapytał: "Przynieśliśmy Ci prasadam, lecz Ty zjadłeś już wszystko. Co powinniśmy teraz zrobić?". W jednej chwili każdy zobaczył, jak wszystkie potrawy wróciły z powrotem na miejsce. Kryszna powiedział do Vrajavasich: "Wielbiliśmy Indrę, lecz nigdy go nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy także, jak przyjmuje nasze ofiarowanie, ani jak jest usatysfakcjonowany, ani też jak obdarza nas swoim błogosławieństwem. Ale tutaj widzimy, że sam Giriraja Govardhana jest obecny. Widzimy, jak jest zadowolony. Teraz mówi nam, że jest gotów, aby obdarzyć nas każdym błogosławieństwem, jakiego zapragniemy."

Jeśli ktokolwiek przyjdzie do wzgórza Govardhana i wykona parikrama, Govardhana obdarzy taką osobą wszystkim, czego ona pragnie. Jest w stanie spełnić wszystkie pragnienia. Ci, którzy mają światowe (świeckie) pragnienia, zawiązują kawałek tkaniny na gałęzi drzewa i modlą się: "Chcę poślubić bardzo piękną dziewczynę" albo: "Chcę bardzo przystojnego męża." Govardhana szybko odpowie na takie modlitwy. Jeżeli chcesz dom z wieloma piętrami, nawet 130 lub 160, możesz ułożyć cegły i kamienie, które tam znajdziesz. Jeden na drugim. Jak wysoko ułożysz, Giriraja Govardhana z łatwością da ci taki dom. Jednak wielbiciele nie proszą o nic, tylko robią kirtan śpiewając: "Govardhana jaya Giridhari, Giridhari jaya Govardhana" oraz "Radhe jaya jaya Madhava dayite". Govardhana będzie bardzo szczęśliwy. Takim osobom Govardhana może oddać Swoje serce. Co jest Jego sercem? Jego sercem jest miłość i oddanie dla Kryszny. Jednak On oddaje Swoje serce bardzo ostrożnie. Nigdy nie odda go osobom pożądliwym, zaangażowanym w zadowalanie zmysłów.

W dzisiejszych czasach tego typu tematy stały się bardzo tanie. Nie chcę uczynić tego tematu tanim. Jest to najbardziej poufny skarb, który należy trzymać tylko w naszych sercach. Wiele razy mówiłem moim uczniom, moim sannyasinom, brahmacarinom, nauczającym: "Bądźcie odnośnie tego bardzo ostrożni. Nie jest to rzecz, którą można rozdawać na targu rybnym, czy na lotnisku, czy w innym podobnym miejscu. Trzymajcie to jak sekret." Jeśli kobieta kocha kogoś innego niż jej mąż, czy opowie o tym swojemu ojcu, matce, mężowi, czy swoim przyjaciołom? Starajcie się trzymać to wewnątrz tak, jak instruował nas Mahaprabhu. W innym wypadku stracimy to, co otrzymaliśmy, a na to miejsce wejdzie pożądanie. Tak właśnie dzieje się w obecnych czasach.

Widzę, że bhaktowie z Iskconu przetłumaczyli ostatnio "Govinda Lilamrta'', "Krsna Bhavanamrta" i inne książki, które są jeszcze bardziej poufne niż te. Przetłumaczyli wiele książek i teraz je wszystkie czytają. To bardzo dziwne zjawisko i teraz ma to miejsce również tutaj. Chcę was ostrzec. Bądźcie jak Govardhana, który wszystko trzyma w sekrecie. Stał się jak kamień i właśnie dlatego Radha i Kryszna wraz z innymi gopi nie czuja przed Nim skrępowania. Nie krepują Ich Jego szczyty, góry ani rzeki. Wszystkie one są świadomymi istotami, lecz tego nie ujawniają nikomu. Jeśli stoisz nago przed lustrem, czy wstydzisz się go? Nie. Dlatego, że nie posiada ono świadomej egzystencji. Podobnie Giriraja staje się jak to lustro. Nigdy nikomu nie opowie, co widział z poufnych rozrywek Radhy i Kryszny. Dlatego proszę moich bhaktów, aby nie rozpowiadali tych wysokiej klasy tematów. Jeżeli nawet mieli szczęście cokolwiek usłyszeć, powinni zachować to w swoich sercach.

Bądźcie jak Śri Raya Ramananda, Śri Svarupa Damodara, Śrimati Madhavi devi i inni. Nawet Śrila Rupa Gosvami i Śrila Raghunatha dasa Gosvami nie byli w Gambira. Jednak my uczyniliśmy te tematy bardzo, bardzo tanimi. Rozpowiadamy je wszędzie na rynku. Nie życzę sobie tego. Robiąc tak, staniecie się bardzo pożądliwi. Na tym etapie nie czytajcie wszystkich tych poufnych książek. Raczej powinniście starać się przestrzegać vaidhi-bhakti i czytać "Caitanya Caritamrta". Czytajcie wszystkie polecane książki, szczególnie te Śrila Rupy Gosvamiego i Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego jak np: "Upadesamrta" (Nektar instrukcji) i "Manah Siksa". Możecie czytać także książki Śrila Visvanatha Cakravarti Thakura i Śrila Bhaktivinoda Thakura. Śrila Prabhupada był bardzo przeciwny ujawnianiu wszystkich tych tematów publicznie. Znał je wszystkie i wiedział, że są one najwznioślejsze. Uważał jednak, że powinny być ukryte przed początkującymi.

Kiedy Vrajavasi wykonali wielbienie wzgórza Giriraja Govardhana, to Govardhana, w swojej czteroramiennej formie, przyjął ich ofiarowanie. Potem, kiedy ofiarowania się skończyły, wszyscy kucharze, sam Kryszna, Matka Yasoda, Nanda Baba, Vrsabhanu Maharaja, Kirtida Maiya i inni zaczęli odbywać parikrama wokół Giriraja. Ci, którzy nie mieli wystarczająco siły, by iść piechotą, jechali na wozach, ciągnionych przez bawoły. Dla dzieci było dużo malpua i wiele innych rzeczy do jedzenia przed odbyciem parikramu.

Musimy przestrzegać pewnych zasad i reguł. Szczególnie w naszej indyjskiej kulturze Vaisnava powinniśmy starać się darzyć szacunkiem ludzi starszych, kwalifikowanych oraz guru-varga. Czy to rozumiecie? Tutaj, na Zachodzie, niczego takiego nie widuję. Dzisiaj, podczas wykładu hari-katha, nawet młode osoby będą siedziały na krzesłach w obecności swoich opiekunów, swojego guru i osób starszych, którzy wszyscy siedzą za nimi na podłodze. To nie jest właściwa etykieta, żeby młodzi mężczyźni i kobiety siedziały na krzesłach w obecności swoich przełożonych i guru-varga, kiedy oni nie maja gdzie usiąść. Powinni darzyć szacunkiem starszych Vaisnavów i powinni ofiarować im krzesło właściwie i z szacunkiem.

Kryszna tak bardzo darzy szacunkiem Baladevę i innych. Śrimati Radhika także darzy właściwym szacunkiem swoich guru-jana (starszych). Pewnego razu, kiedy Kryszna chciał spotkać się ze Śrimati Radhiką, wysłał dhuti, czyli posłańca. Kiedy przybył, rzekł do Niej: "Kryszna na Ciebie czeka. Powinnaś przyjść." W międzyczasie Dhanistha, czy też jakaś inna sakhi przyszła do Radziki, mówiąc: "Matka Yasoda wzywa Cię na gotowanie." Oboje posłańców przyszło w tym samym czasie, więc Śrimati Radhika pomyślała: "Co tu robić? Powinnam iść, spotkać się z Kryszną, czy też powinnam iść do Matki Yasody na gotowanie?" Natychmiast zdecydowała: "Muszę najpierw służyć Matce Yasodzie." Nie poszła spotkać sie z Kryszną.

Jeśli okazujecie starszym właściwy szacunek, wtedy może pojawić się bhakti. Kiedy nie darzycie ich właściwym poważaniem i zamiast tego siadacie na wysokim simhasanam, to jak zdobędziecie bhakti? Podczas prasadam powinniście być trochę pokorniejsi, formując kolejkę, pozwalając starszym, aby stanęli z przodu. Powinniśmy ich zadowolić w pierwszej kolejności, a potem sami przyjąć prasadam. Należy naśladować zachowanie naszej guru-varga. Kiedy zbliża się Śrila Sanatana Gosvami, wtedy Śrila Rupa Gosvami myśli: "O, mój Gurudeva przyszedł" i zaczyna mu służyć. A co na to Śrila Sanatana Gosvami? "Chociaż on jest moim młodszym bratem, jednak jest moim guru, ponieważ służy Śrimati Radhice bardziej niż ja sam." Oni darzą siebie nawzajem właściwym szacunkiem. Jeśli chcecie osiągnąć czyste bhakti, powinniście naśladować wzgórze Govardhana i służyć w ten sposób wszystkim tym, którzy są drodzy Krysznie, od góry do dołu. Giriraja służy wszystkim Vrajavasi odpowiednio do tego, jak bardzo drodzy są Krysznie. Wy także powinniście służyć każdemu w ten sposób.

krsneti yasya giri tam manasadriyeta
diksasti cet pranatibhis ca bhajantam isam
susrusaya bhajana vijnam ananyam anya
nindadi sunya hrdam ipsita sanga labdhya

Powinniście wiedzieć, że wszyscy, którzy intonują, są członkami naszej rodziny i powinniśmy darzyć ich szacunkiem w umyśle . Dlaczego tylko w umyśle? Ktoś może nie być inicjowanym, lecz intonuje Święte Imie. Nigdy nie obcuje z Mayavadi trzymając się od nich z daleka. Sam nie jest pożądliwy, ani nie przyjaźni się z takimi osobami. Jeśli ktoś ma te cechy, powinniśmy darzyć go właściwym szacunkiem w umyśle. Lecz nie poprzez ofiarowanie pranama (pokłonów). Dlaczego? Dlatego, że nie jest on w stanie strawić takich honorów. Zacznie raczej myśleć: "Jestem bardziej zaawansowany niż ta osoba. Jestem bardziej kwalifikowany." On nie zrozumie pokory madhyama-adhikari. Ci którzy przyjęli diksa w prawdziwym sensie, otrzymali divya jnanam, czyli bardzo silny, transcendentalny związek z Kryszna. Opuściły ich wszystkie anartha. Jeśli ktoś jest takim diksit Vaisnava, powinniśmy ofiarować mu pranama (pokłony) ciałem i umysłem. A jeśli pojawia się ktoś, kto nigdy nie krytykuje nikogo, kto nieprzerwanie, dzień i noc intonuje i pamięta o Krysznie, dwadzieścia cztery godziny na dobę, wtedy powinniśmy stać się jego sługą pod każdym względem. Służąc mu, będziecie mieć towarzystwo tego wysokiej klasy wielbiciela:

krsna-bhakti rasa bhavita matih
kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mulyam ekalam
janma-koti-sukrtair na labhyate

["Czystej służby oddania w świadomości Kryszny nie można osiągnąć nawet przez setki i tysiące żyć wypełnionych pobożnymi czynnościami. Może być ona osiągnięta jedynie poprzez zapłacenie jednej ceny - jest nią intensywne pragnienie do jej osiągnięcia. Jeśli jest ona gdziekolwiek dostępna, należy ją nabyć bez zwłoki."] (Padyavali 14)

To jest świadomość Kryszny. Jeśli znajdziecie kogoś, kogo serce nasycone jest miłością i oddaniem, tak jak serca każdego z Vrajavasi lub pasterek gopi, które posiadają najwyższy rodzaj prema, podporządkujcie się takiemu wielbicielowi. W pełni stańcie się jego sługą. Starajcie się za nim podążać i spróbujcie doświadczać tego, co on ma w sercu. Wtedy wasze serce także nasycone będzie miłością i oddaniem dla Kryszny. To jest świadomość Kryszny.

Śrila Bhaktivedanta Swami Maharaja, mój siksa-guru, a wasz Prabhupada, również powiedział to samo. Podał ten werset jako definicję świadomości Kryszny. Kto jest naprawdę świadomy Kryszny? Prawdziwie transcendentalny, świadomy Kryszny wielbiciel nigdy nie może upaść. Powinniśmy szanować wszystkich wielbicieli, tak jak to robił Giriraja Govardhana. Powinniśmy podążać za Jego przykładem. On służy chłopcom pasterzom, krowom, cielętom, gopasom, pasterkom gopi i wszystkim innym, którzy powiązani są z Kryszną. Jeśli chcecie bhakti, starajcie się szanować wszystkich, którzy powiązani są z Kryszną. Czyli Caitanyę Mahaprabhu, Nityanandę Prabhu, Śrila Rupę Gosvamiego, Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego, Śrila Bhaktivinoda Thakura, Śrila Prabhupada Bhaktisiddhantę Sarasvatiego Thakurę, mojego Gurudeva Om Visnupada Śri Śrimad Bhaktiprajnanę Kesavę Gosvamiego Maharaja i mojego siksa-guru Om Visnupada Śri Śrimad Bhaktivedantę Swamiego Maharaja.

Nie przeskakujcie ponad nikim, bo w innym razie orły są na niebie i czekają, żeby was złapać. Znam wielu wielbicieli, którzy chcą skoczyć do nieba, aby zdobyć tę rasę (smak). Powinniście być bardzo ostrożni. Nie skaczcie, bo w innym razie przyjdzie pożądanie i będziecie nigdzie. Starajcie się od początku podążać vaidhi-bhakti i w ten sposób kontrolować swoje czynności. Modlę się do Govardhana, aby był łaskawy dla was wszystkich. Dla wszystkich tych, którzy w ten sposób brali udział w arcana (wielbieniu) Giriraja Govardhana Annakuta, gotując, gromadząc składniki, czy też prowadząc kirtan, modlę się o to, aby Giriraja Govardhana wylał na was Swoją łaskę i abyście dzięki temu stali się dobrymi wielbicielami.

Gaura premanande!

Tłumaczył na polski: Radha Mohan das
Korekta tłumaczenia: Kanhaiya Lal dasa
Korekta j. polskiego: Anuradha dasi