Misja Drukuj Email
Nauczać, promować, szerzyć wiedzę o zasadach Czystej Bhakti, duchowej miłości i oddania dla Najwyższej Osoby Boga Śri Kryszny, tak jak to zostało ustanowione w starożytnej literaturze Wedyjskiej, które w dzisiejszych czasach są praktykowane i propagowane przez najbardziej wybitnego nauczyciela Bhakti-Jogi na świecie Jego Boską Miłość Śrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja.

Zachować i ochronić nauki linii sukcesji Rupanuga Guru Varga, Mistrzów Duchowych, które były przekazywane w 500 letniej tradycji od czasów pojawienia się Wielkiego Mistrza i inkarnacji Pana Śri Kryszny, znanego jako Śri Kryszna Czaitania Mahaprabhu.

Więcej…
 
Cel Drukuj Email
Naszym celem jest przybliżenie starożytnej mądrości Wed (najstarszych tekstów filozoficznych na świecie) w ich czystej i oryginalnej postaci wszystkim ludziom bez względu na płeć, rasę, wyznanie, narodowość oraz każdy inny materialny wyróżnik. Czysta bhakti-joga jest wiecznym zajęciem duszy oraz procesem prowadzącym do zrozumienia naszej prawdziwej natury i wiecznej pozycji jako cząstek Pierwotnego Stwórcy, którego pisma wedyjskie nazywają Śri Kryszną. Dzięki bhakti-jodze możemy osiągnąć prawdziwe i wieczne szczęście w naszym prawdziwym domu - na planecie Śri Goloka Wrindawan.