Misja Drukuj Email
Nauczać, promować, szerzyć wiedzę o zasadach Czystej Bhakti, duchowej miłości i oddania dla Najwyższej Osoby Boga Śri Kryszny, tak jak to zostało ustanowione w starożytnej literaturze Wedyjskiej, które w dzisiejszych czasach są praktykowane i propagowane przez najbardziej wybitnego nauczyciela Bhakti-Jogi na świecie Jego Boską Miłość Śrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja.

Zachować i ochronić nauki linii sukcesji Rupanuga Guru Varga, Mistrzów Duchowych, które były przekazywane w 500 letniej tradycji od czasów pojawienia się Wielkiego Mistrza i inkarnacji Pana Śri Kryszny, znanego jako Śri Kryszna Czaitania Mahaprabhu.

Dla korzyści całego świata poprzez nauczanie wszechpomyślnej i wszechkorzystnej praktyki Sankirtanu, zbiorowego intonowania Świętych Imion Najwyższej Osoby Boga, a szczególnie wspaniałemu powtarzaniu potężnej, zbudowanej z szesnastu słów mantry znanej jako MAHA-MANTRA, w celu wyzwolenia, w tym wieku żelaza znanym jako Kali-yuga.

Powyższe trzy cele są wypełniane poprzez dystrybucję literatury, płyt CD, DVD i innych nośników danych.